UJIAN

BAHASA MELAYU OKTOBER 2011 60 minit SEKOLAH KEBANGSAAN PAKU, SRI AMAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 BAHASA MELAYU PENULISAN (KERTAS II ) KBSR TAHUN 3 60 MINIT NAMA:__________¬________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 3 Bahagian A,B dan C . 2. Anda dikehendaki menjawab di tempat yang disediakan.. 3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. Bahagiam A. 10 markah Tulis lima ayat lengkap berpandukan gambar di bawah 1.______________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ Bahagian B 30 markah Tuliskan cerita pendek berdasarkan gambar dan rangkai kata di bawah. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bahagian C 20 markah Baca petikan dan tulis lima pengajaran daripada petikan tersebut. Mahadi seorang budak yang nakal. Dia selalu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Setiap petang, dia akan pergi bermain di padang. Semasa berada di padang, Mahadi selalu mencari akal untuk menjatuhkan kawan-kawannya. Dia juga merosakkan alat permainan yang ada di situ. Suatu hari, ketika dia berlari-lari di padang, kakinya telah tersangkut pada buaian. Kakinya luka. Kawan-kawan Mahadi terus datang membantunya. Mereka membawanya pulang ke rumah. Semenjak hari itu, Mahadi mula insaf. Dia berjanji pada dirinya bahawa dia tidak akan nakal lagi. 1_______________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.____________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ SOALAN TAMAT Disediakan oleh guru mata pelajaran BMT32011