RPH


MATAPELAJARAN
BAHASA MELAYU

TAHUN
TAHUN 1

TEMA
KEBERSIHAN

TAJUK
RUMAH BERSIH

TARIKH
 12 Oktober 2011

MASA
0730-0800 (30 MINIT)
FOKUS UTAMA
Standard Kandungan


5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai kontek dengan betul

Standard Pembelajaran

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut kontek
FOKUS SAMPINGAN
Standard Kandungan
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila

Standard Pembelajaran

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusilaOBJEKTIF

Diakhir pengajaran, murid dapat
1.      Mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata ganti nama dengan betul 4 daripada 5 setelah dibimbing.

PENGETAHUAN YANG LALU

·        Murid sudah biasa mendengar kata ganti nama dalam pertuturan seharian

KAEDAH

·        MASTERI


PENGISIAN KURIKULUM


·        Ilmu: Pendidikan Moral
·        Nilai: menjaga kebersihan

KBKK

·        Menghubungkait

KEMAHIRAN BAHASA

·        Kata ganti nama diri pertama dan kedua

KECERDASAN PELBAGAI

·        Verbal-linguistik

MEDIA/BAHAN BANTU MANGAJAR

·        Kad gambar, kad perkataan dan lembaran kerjaFOKUS
ISI PEMBELAJARAN
ISI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


CATATANORENTASI
(5 minit

Kata ganti nama
1.  Menunjukkan kad kata ganti nama
     murid menyebut kad perkataan yang ditunjukkan
PSA
Kad perkataan
PENCETUSAN IDEA
10 MINIT
Þ    Membaca dialog yang mengandungi kata ganti nama diri

1.      guru menunjukkan dialog kepada murid
2.      murid membaca dialog dengan bimbingan guruMasteri
Skrip dialog

PENSTRUKTURAN IDEA
(15 MINIT)

Þ    kata ganti nama diri pertama dan kedua
1.                        1.   Guru menandakan kata ganti nama yang terdapat dalam dialog tersebut.
2.                        2.    Meminta murid berbual dan bersoal jawab dengan rakan dengan menggunakan kata ganti nama tersebut.
3.                        3.    Membimbing murid membina ayat tanya untuk menyoal kawan menggunakan kata ganti nama.


Menghubung kait,
Menjana idea,
Verbal-lingustik
APLIKASI IDEA  dan
TUGASAN MURID (20 MINIT)
Þ    Membina dan menyoal dengan menggunakan kata ganti nama

Þ    Pengayaan
Þ    Pemulihan

  1.    Meminta murid bersoal jawab sesama rakan       tentang menjaga kebersihan dengan menggunakan kata ganti nama pertama dan kedua.
   2.   Mengedarkan lembaran kerja dan membimbing murid membaca dialog dengan mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata ganti nama
  3.   Murid menjawab soalan latihan yang diberi
  4.   Murid Kelas Perdana diedarkan lembaran kerja pengayaan.
  5.    Murid LINUS diberi latihan pemulihan
Verbal lingustikLembaran kerjaAkt pengayaan

Akt Pemulihan /Linus
REFLEKSI IDEA
(10 MINIT)

Þ    Murid dijangka dapat menggunakan kata ganti nama diri  pertama dan kedua dalam penggunaan seharian
REFLEKSI GURU

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.